Lexis Rex HomePortuguese Vocabulary: MusicEnglish Portuguese Images
 
music a músicaa música
note a notaa nota
song a cançãoa canção
violin o violinoo violino
guitar a guitarraa guitarra
flute a flautaa flauta
piano o pianoo piano
harmonica a harmónicaa harmónica
trumpet o trompeteo trompete
trombone o tromboneo trombone
banjo o banjoo banjo
drum o tamboro tambor
drum stick a baquetaa baqueta
cymbal o pratoo prato
triangle o triânguloo triângulo
saxophone o saxofoneo saxofone
harp a harpaa harpa
key a chavea chave
keyboard o tecladoo teclado
whistle o apitoo apito
string a cordaa corda
band a bandaa banda
orchestra a orquestraa orquestra
choir o coroo coro
musician o músicoo músico
conductor o maestroo maestro
pianist o pianistao pianista
guitarist o guitarristao guitarrista
drummer o bateristao baterista
speaker o altifalanteo altifalante
earphone o auscultadoro auscultador