Lexis Rex Home

Japanese Crossword

Set 1

Review the words


 
 
 
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
10 
   
   
11 
12 
   
   
   
   
   
13 
   
   
   
   
14 
   
   
15 
   
   
16 
   
   
   
17 
   
   
   
   
   
   
   
18 
   
   
   
   
   
   
   
19 
   
   
   
   
   
   
   


Across
2car
7book
8bird
9light
11head
14hand
15shirt
17two
18river
19to turn
Down
1woman
3one
4three
5heart
6mother
8table
10to run
12door
13home
14to hold
16to eat
Show incorrect letters


tori
0
ichi
0
san
0
ni
0
kao
0
te
0
atama
0
shinzou
0
tobira
0
ie
0
akari
0
teburu
0
jidousha
0
shatsu
0
nomu
0
taberu
0
tsukamu
0
kiku
0
miru
0
hashiru
0
hanasu
0
magaru
0
kawa
0
otokonoko
0
otousan
0
tomodachi
0
onnanoko
0
otoko
0
haha
0
musuko
0
onna
0
hon
0
gakkou
0
getsuyoubi
0
kayoubi
0
 
 
 
 
 

Set