Lexis Rex - Accueil

Lexis Rex - chinois

Vocabulaire chinois: Les plantesFrançais Simplifié Pinyin Prononcer Images
 
plante 植物zhíwù植物
arbre shù树
fleur huā花
feuille 叶
racine gēn根
branche 树枝shùzhī树枝
herbe cǎo草
fruit guǒ果
buisson 灌木guànmù灌木
brindille zhī枝
écorce 树皮shùpí树皮
graine 种子zhǒngzi种子
tronc 树干shùgàn树干
bois 木
sève 树液shùyè树液
forêt 森林sēn lín森林
jungle 丛林cónglín丛林
blé 小麦xiǎomài小麦
fougère 蕨类juélèi蕨类
mousse 青苔qīngtái青苔
pin sōng松
palmier 棕榈zōnglǘ棕榈
tige jīng茎
bourgeon 芽
pétale 花瓣huābàn花瓣

Apprendre
Cartes flashJeu du penduMots cachésMemory
Menu chinois
Plus de langues