Lexis Rex - Accueil

Lexis Rex - chinois

Vocabulaire chinois: Les animauxFrançais Simplifié Pinyin Prononcer Images
 
animal 动物dòng wù动物
fourmi 蚂蚁mǎ yǐ蚂蚁
ours xióng熊
abeille 蜜蜂mì fēng蜜蜂
oiseau niǎo鸟
papillon 蝴蝶hú dié蝴蝶
chameau 骆驼luò tuo骆驼
chat māo猫
poulet 鸡
vache niú牛
crabe xiè蟹
cerf 鹿鹿
chien gǒu狗
canard 鸭
poisson 鱼
grenouille 青蛙qīng wā青蛙
chèvre 山羊shān yáng山羊
oie é鹅
cheval 马
lézard 蜥蜴xī yì蜥蜴
singe 猴子hóu zi猴子
souris 老鼠lǎo shǔ老鼠
pieuvre 章鱼zhāng yú章鱼
cochon zhū猪
lapin 兔
mouton yáng羊
serpent shé蛇
araignée 蜘蛛zhī zhū蜘蛛
cygne 天鹅tiān é天鹅
dindon 火鸡huǒ jī火鸡
baleine 鲸鱼jīng yú鲸鱼
mouche 蒼蠅cāngying蒼蠅
calmar 乌贼wūzéi乌贼
ver 蠕虫rúchóng蠕虫
guêpe 黄蜂huángfēng黄蜂
anguille 鳗鱼mányú鳗鱼
insecte 昆虫kūnchóng昆虫
scarabée 甲虫jiǎchóng甲虫
raie fèn鲼

Apprendre
Cartes flashJeu du penduMots cachésMemory
Menu chinois
Plus de langues