Lexis Rex - Accueil

Lexis Rex - chinois

Vocabulaire chinois: TransportsFrançais Simplifié Pinyin Prononcer Images
 
avion 飞机fēi jī飞机
ambulance 救护车jiù hù chē救护车
montgolfière 气球qì qiú气球
vélo 自行车zì xíng chē自行车
bateau 小船xiǎo chuán小船
bus 公车gōng chē公车
téléphérique 缆车lǎn chē缆车
canoë 独木舟dú mù zhōu独木舟
voiture 汽车qì chē汽车
calèche 马车mǎ chē马车
charrette 手推车shǒu tuī chē手推车
catamaran 双体船shuāng tǐ chuán双体船
ascenseur 电梯diàn tī电梯
escalator 电动扶梯diàn dòng fú tī电动扶梯
ferry 游轮yóu lún游轮
planeur 滑翔机huá xiáng jī滑翔机
hélicoptère 直升机zhí shēng jī直升机
hydroglisseur 气垫船qì diàn chuán气垫船
jet ski 喷气式滑雪板pēn qì shì huá xuě bǎn喷气式滑雪板
moto 摩托车mó tuō chē摩托车
poussette 婴儿车yīng ér chē婴儿车
scooter 小轮摩托车xiǎo lún mó tuō chē小轮摩托车
navire 轮船lún chuán轮船
sous-marin 潜艇qián tǐng潜艇
taxi 出租车chū zū chē出租车
train 火车huǒ chē火车
tramway 电车diàn chē电车
transport 运输yùn shū运输
camion 卡车kǎ chē卡车
fauteuil-roulant 轮椅lún yǐ轮椅
yacht 游艇yóu tǐng游艇
radeau 木排mùpái木排

Apprendre
Cartes flashJeu du penduMots cachésMemory
Menu chinois
Plus de langues