Lexis Rex - Accueil

Lexis Rex - chinois

Vocabulaire chinois: Le corpsFrançais Simplifié Pinyin Prononcer Images
 
bras 胳膊gē bo胳膊
dos bèi背
corps 身体shēn tǐ身体
derrière tún臀
joue 脸颊liǎn jiá脸颊
poitrine xiōng胸
oreille ěr耳
coude zhǒu肘
œil 眼睛yǎn jing眼睛
sourcil 眉毛méi mao眉毛
visage liǎn脸
doigt 手指shǒu zhǐ手指
ongle 指甲zhǐ jiǎ指甲
pied jiǎo脚
cheveux 头发tóu fǎ头发
main shǒu手
tête tóu头
cœur 心脏xīn zàng心脏
hanche 髋部kuān bù髋部
mâchoire è颚
genou 膝盖xī gài膝盖
jambe tuǐ腿
lèvre chún唇
poumon fèi肺
bouche zuǐ嘴
cou jǐng颈
nez 鼻子bí zi鼻子
épaule 肩膀jiān bǎng肩膀
peau 皮肤pí fū皮肤
estomac wèi胃
cuisse 大腿dà tuǐ大腿
gorge 嗓子sǎng zi嗓子
pouce 拇指mǔ zhǐ拇指
orteil 脚趾jiǎo zhǐ脚趾
langue 舌头shé tou舌头
dent 牙齿yá chǐ牙齿
gauche 左边zuǒbiān左边
droite 右边yòubiān右边
muscle 肌肉jīròu肌肉
aile 翅膀chìbǎng翅膀
sang xiě血
os 骨头gǔtou骨头
menton 下巴xiàba下巴

Apprendre
Cartes flashJeu du penduMots cachésMemory
Menu chinois
Plus de langues