Lexis Rex Home

Lexis Rex - Dutch

Dutch Vocabulary

Beginner Set 1English Dutch Images
 
bird vogelvogel
face gezichtgezicht
head hoofdhoofd
heart harthart
door deurdeur
home huishuis
light lichtlicht
table tafeltafel
shirt hemdhemd
to drink drinkendrinken
to eat eteneten
to hold houdenhouden
to listen luisterenluisteren
to look kijkenkijken
to point wijzenwijzen
to run rennenrennen
to talk pratenpraten
car autoauto
river rivierrivier
boy jongenjongen
father vadervader
friend vriendvriend
girl meisjemeisje
son zoonzoon
woman vrouwvrouw
book boekboek
one een
two twee
three drie
Monday maandag
Tuesday dinsdag

SetLearn these with
Multiple Choice Hangman Word Search Crossword Memory
Dutch Main Menu
Games and Exercises
More Languages