Find an Online Dutch Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Dutch Tutor!


Dutch Vocabulary

Set 1English Dutch Images
 
bird vogelvogel
one een
three drie
two twee
face gezichtgezicht
head hoofdhoofd
heart harthart
door deurdeur
home huishuis
light lichtlicht
table tafeltafel
car autoauto
shirt hemdhemd
to drink drinkendrinken
to eat eteneten
to hold houdenhouden
to listen luisterenluisteren
to look kijkenkijken
to run rennenrennen
to talk pratenpraten
river rivierrivier
boy jongenjongen
father vadervader
friend vriendvriend
girl meisjemeisje
mother moedermoeder
son zoonzoon
woman vrouwvrouw
book boekboek
Monday maandag
Tuesday dinsdag

Set


Our Books