Polish Vocabulary: ProfessionsEnglish Polish
 
scientist naukowiec
lawyer adwokat
judge sędzia
doctor doktor
nurse pielęgniarka
dentist dentysta
trainer trener
singer piosenkarz
actor aktor
musician muzyk
politician polityk
policeman policjant
detective oficer śledczy
accountant księgowy
pilot pilot
sailor marynarz
soldier żołnierz
driver kierowca
chef szef kuchni
engineer inżynier
waiter kelner
architect architekt
butcher rzeźnik
fisherman rybak
hunter myśliwy
farmer rolnik
hairdresser fryzjer
mechanic mechanik
model model
pharmacist aptekarz
photographer fotograf
plumber hydraulik
electrician elektryk

Learn
Flash CardsHangmanWord Search