Polish Vocabulary: The Garden ShedEnglish Polish
 
shovel łopata
rake grabie
watering can konewka
hose szlauch
sprinkler zraszacz
lawnmower kosiarka
wheelbarrow taczka
paint farba
paintbrush pędzel
rope lina
broom miotła
bucket wiadro
axe siekiera
ladder drabina
crowbar łom
handsaw piła
chainsaw piła łańcuchowa
fertilizer nawóz

Learn
Flash CardsHangmanWord Search