Lexis Rex HomeHungarian Vocabulary: ActionsEnglish Hungarian Images
 
to bend hajlíthajlít
to blink pislogpislog
to cough köhögköhög
to cry sírsír
to dance táncoltáncol
to drink iszikiszik
to hit ütüt
to hold tarttart
to kick rúgrúg
to kneel térdeltérdel
to laugh nevetnevet
to listen hallgathallgat
to look néznéz
to nod bólintbólint
to point mutatmutat
to pull húzhúz
to punch ütésütés
to rub dörzsöldörzsöl
to run futfut
to scream visítvisít
to shake rázráz
to shake hands kezet rázkezet ráz
to shout kiáltkiált
to shrug vállat vonvállat von
to sit ülül
to smell szagolszagol
to smile mosolyogmosolyog
to sneeze tüsszenttüsszent
to stand álláll
to stretch kinyújtkinyújt
to swallow nyelnyel
to swim úszikúszik
to talk beszélbeszél
to taste ízlelízlel
to touch érintérint
to walk járjár
to whisper suttogsuttog
to yawn ásításít
to clean tisztíttisztít
to wipe töröltöröl
to breathe lélegziklélegzik
to read olvasolvas
to fall esikesik
to drive vezetvezet
to cut elvágelvág
to sew varrvarr


Feedback


Our Books