Lexis Rex Home

Finnish Vocabulary: ActionsEnglish Finnish Images
 
to punch nyrkiniskunyrkinisku
to clean puhdistaapuhdistaa
to wipe pyyhkiäpyyhkiä
to breathe hengittäähengittää
to read lukealukea
to fall kaatuakaatua
to drive ajaaajaa
to cut leikataleikata
to sew ommellaommella

Learn these with
Multiple ChoiceHangmanWord SearchCrosswordsFlash CardsMemory
Feedback