Lexis Rex HomeChinese Vocabulary: The BedroomEnglish Simplified Pinyin Pronounce Images
 
alarm clock 闹钟nào zhōngpronunciation闹钟
bed chuángpronunciation床
bedhead 床头chuáng tóupronunciation床头
bedroom 卧室wò shìpronunciation卧室
bedside table 床头柜chuáng tóu guìpronunciation床头柜
blanket 毯子tǎn zipronunciation毯子
chest of drawers 五斗柜wǔ dǒu guìpronunciation五斗柜
crib 婴儿床yīng ér chuángpronunciation婴儿床
dream mèngpronunciation梦
dressing table 梳妆台shū zhuāng táipronunciation梳妆台
duvet 羽绒被yǔ róng bèipronunciation羽绒被
lamp dēngpronunciation灯
mattress 床垫chuáng diànpronunciation床垫
mirror jìngpronunciation镜
nightie 睡衣shuì yīpronunciation睡衣
pajamas 睡衣裤shuì yī kùpronunciation睡衣裤
pillow 枕头zhěn toupronunciation枕头
pillowcase 枕套zhěn tàopronunciation枕套
bathrobe 睡袍shuì páopronunciation睡袍
sheet 被单bèi dānpronunciation被单
sleep 睡觉shuì jiàopronunciation睡觉
slipper 拖鞋tuō xiépronunciation拖鞋
snoring 打呼噜dǎ hū lūpronunciation打呼噜
wardrobe 衣柜yī guìpronunciation衣柜
painting 图画túhuà图画
Our Books