Lexis Rex - Accueil

Lexis Rex - japonais

Vocabulaire japonais: La nourritureFrançais Romaji Kanji Kana Prononcer Images
 
poisson sakanaさかなsakana
poulet toriniku鶏肉とりにくtoriniku
glace aisu kuriimuアイスクリームaisu kuriimu
fromage chiizuチーズchiizu
fruit kudamono果物くだものkudamono
lait gyuunyuu牛乳ぎゅうにゅうgyuunyuu
viande nikuにくniku
œuf tamagoたまごtamago
gâteau keekiケーキkeeki
légume yasai野菜やさいyasai
farine komugiko小麦粉こむぎこkomugiko
sel shioしおshio
riz komeこめkome
yaourt yougurutoヨーグルトyouguruto
pain panパンpan
pâtes pasutaパスタpasuta
sauce sousuソースsousu
chocolat chokoreetoチョコレートchokoreeto
beurre bataaバターbataa
crème kuriimuクリームkuriimu
moutarde masutaadoマスタードmasutaado
poivre koshou胡椒こしょうkoshou
sucre satou砂糖さとうsatou
soupe suupuスープsuupu
miel hachimitsu蜂蜜はちみつhachimitsu
confiture jamuジャムjamu
jus juusuジュースjuusu
céréales shiriaruシリアルshiriaru
bonbon AmeあめAme
chips potetochippusuポテトチップスpotetochippusu
repas shokuji食事しょくじshokuji
petit déjeuner chōshoku朝食ちょうしょくchōshoku
déjeuner chūshoku昼食ちゅうしょくchūshoku
dîner yūshoku夕食ゆうしょくyūshoku
champignon kinokoキノコkinoko

Apprendre
Cartes flashJeu du penduMots cachésMemory
Menu japonais
Plus de langues