Lexis Rex HomeHungarian Vocabulary: SchoolEnglish Hungarian Images
 
bell harangharang
blackboard iskolatáblaiskolatábla
book könyvkönyv
calculator számológépszámológép
chalk krétakréta
class osztályosztály
classroom osztályteremosztályterem
computer számítógépszámítógép
desk íróasztalíróasztal
dictionary szótárszótár
eraser radírradír
headmaster igazgatóigazgató
library könyvtárkönyvtár
locker szekrényszekrény
maths matekmatek
page oldaloldal
pen tolltoll
pencil ceruzaceruza
playground játszótérjátszótér
reading olvasásolvasás
ruler vonalzóvonalzó
school iskolaiskola
teacher tanártanár
uniform egyenruhaegyenruha
stapler tűzőgéptűzőgép
ink tintatinta


Feedback


Our Books