Polish Word of the Day

wielorybwieloryb
whale


Definitions

Polish > English
wieloryb
     1. n. whale (large sea mammal)
           1829, Bonifacy S. Jundziłł, Zoologia krótko zebrana: Źwierzęta ssące, Volume 1, p. 256
             Głowa właściwego wieloryba ogromney jest wielkości, i stanowi trzecią część całkowitey długości iego.
           1841, Jan Chrzciciel Popliński, Nowe Wypisy Polskie czyli Wybór różnych wyimków prozę i poezyą zawierający: Dla użytku młodzieży szkolnéj, Chapter 2, p. 87
             Od przeszło 300 lat wieloryb jest głównym przedmiotem połowu morskiego. Anglicy, Holendrzy, Duńczycy, Szwedzi, wyséłają corocznie wielką liczbę okrętów na połów wielorybów.
           1914, Antoni Bolesław Dobrowolski, Wyprawy polarne: historja i zdobycze naukowe, H. Lindenfeld, p. 312
             Wieloryby nie mają nic wspólnego ani z nozdrzakami (Sirenia), ani z fokami lub im podobnemi, albowiem z zupełnie innych wyrosły pni. Wszystkie one pochodzą od sierścią pokrytych ssa
           2008, Rodney Castleden, Wydarzenia, które zmieniły losy świata, Bellona, p. 270
             Polowania na wieloryby, choć na mniejszą skalę, odbywały się już od wieków. W 1596 r. Francois Zaburu, baskijski kapitan kutra wielorybniczego, skonstruował pierwszy statek, na któr


Review Previous WordsLearn
Flash Cards
Hangman
Word SearchSubscribe to Word of the Day
Email: