Lexis Rex HomeFilipino Word of the Day

pamilyapamilya
family


Definitions

Filipino > English
pamilya
     1. n. family

Example Sentences

Huwag kang magsalita tungkol sa pamilya ko.
    Don't talk about my family.
Nagluto ang kusinero para sa pamilya nang maraming taon.
    The cook served the family for many years.
Dalawang pamilya ang nakatira sa bahay na iyon.
    Two families live in that house.
Huwag na ninyong pag-usapan ang pamilya ko.
    Stop talking about my family.
Parang wala kang pamilya, kaya pinag-uusapan mo ang pamilya ko.
    It's like you don't have a family, so you are talking about my family.Review Previous Words

Learn these with
Multiple Choice
Hangman
Word Search
Crosswords
Memory
Flash Cards
Swap Q/A
Subscribe to Word of the Day
Email: