Lexis Rex HomeFilipino Word of the Day

linggolinggo
week


Definitions

Filipino > English
linggo
     1. n. week
     2. n. (obsolete) attendance of a mass (every Sunday)

Example Sentences

Biyernes ngayon, kahapon ay Huwebes, bukas ay Sabado, pagkatapos ay Linggo.
    Today is Friday, yesterday was Thursday, tomorrow is Saturday and then comes Sunday.
Nanananghalian ako dito dalawa o tatlong beses sa isang linggo.
    I eat lunch here two or three times a week.
Sumulat ako ng iilang kanta noong nakaraang linggo.
    I wrote a couple of songs last week.Review Previous Words

Learn these with
Multiple Choice
Hangman
Word Search
Crosswords
Memory
Flash Cards
Swap Q/A
Subscribe to Word of the Day
Email: