Lexis Rex HomeFilipino Word of the Day

ibonibon
bird


Definitions

Filipino > English
ibon
     1. n. bird
     2. n. (slang) cock; penis

Example Sentences

Ang mga ibon ay kumakanta sa gubat.
    The birds were singing in the forest.
Ano ang tawag sa ibon na iyan?
    What is the name of that bird?
Nung naglalakad ako sa parke, nakita ko ang isang sanggol na ibon.
    Walking in the park, I found a baby bird.
Nagsulat siya ng libro tungkol sa ibon.
    She wrote a book about the bird.
Sana'y ako'y ibon.
    I wish I were a bird.Review Previous Words

Learn these with
Multiple Choice
Hangman
Word Search
Crosswords
Memory
Flash Cards
Swap Q/A
Subscribe to Word of the Day
Email: