Lexis Rex HomeFilipino Word of the Day

bituinbituin
star


Definitions

Filipino > English
bituin
     1. n. star
     2. n. (mainly acting, figurative) star; celebrity
     3. v. (obsolete) to be marked off; to be demarcated
           Bituin mo yari. - Mark this off.

Example Sentences

Hindi maliwanag ang mga bituin dahil sa mga ilaw ng siyudad.
    The stars look dim because of the city lights.
Tinignan namin ang langit ngunit walang mga bituin.
    We looked at the sky, but couldn't see any stars.
Itong libro'y tungkol sa mga bituin.
    This book is about stars.
Itong libro ay tungkol sa mga bituin.
    This is a book about stars.Review Previous Words

Learn these with
Multiple Choice
Hangman
Word Search
Crosswords
Memory
Flash Cards
Swap Q/A
Subscribe to Word of the Day
Email: