Lexis Rex HomeEsperanto Word of the Day

fenestrofenestro
window


Definitions

Esperanto > English
fenestro
     1. n. window
           Fermu la fenestron! Mi estas malvarmega! - Close the window! I'm freezing!

Example Sentences

Mi vidis la vizaĝon de viro ene de la fenestro.
    I saw a man's face inside the window.
Ili estas feliĉaj, ĉar ili vidas la birdojn en la arbo apud la fenestro.
    They are happy, because they see the birds in the tree near the window.
La viro, kiu rigardis tra la fenestro, kaptis mian atenton, ĉar li surhavis la plej strangan ĉapelon, kiun mi iam vidis en mia vivo.
    The man who looked through the window caught my attention because he had on the strangest hat I've ever seen in my life.
Kiu ĵetis ĉi tiun ŝtonon tra tiu fenestro?
    Who threw this stone through that window?
Estas li, ĉe la fenestro.
    That's him at the window.Review Previous Words

Learn these with
Multiple Choice
Hangman
Word Search
Crosswords
Memory
Flash Cards
Swap Q/A
Subscribe to Word of the Day
Email: