Lexis Rex Home

Dutch Word of the Day

wijzenwijzen
to point


Definitions

Dutch > English
wijzen
     1. v. to point
           Niet wijzen naar anderen, dat is onbeleefd!
             Don't point at others, that's rude!
           De pijl wijst in de richting van de dichtstbijzijnde nooduitgang.
             The arrow points in the direction of the nearest emergency exit.
     2. v. to point out, indicate
           De klok wijst twaalf uur.
             The clock indicates twelve o'clock.
           De leraar wees de leerlingen op hun fouten.
             The teacher pointed out their mistakes to the students.
     3. v. to direct to (by extension, to send to)
           Kunt u mij de toiletten wijzen alstublieft?
             Could you direct me to the toilets please?
           De onderhandelingen waren op niets uitgelopen, en de diplomaten werden de deur gewezen.
             The negotiations had not resulted in any gains, and the diplomats were directed to the door. (i.e. they were sent away/dismissed)
     4. n. Plural form of wijs
     5. n. Plural form of wijze


Review Previous WordsLearn
Flash Cards
Hangman
Word Search