Lexis Rex Inicio

Vocabulario en Chino: TransporteEspañol Simplificado Pinyin Pronunciación Imágenes
 
avión 飞机fēi jī飞机
ambulancia 救护车jiù hù chē救护车
globo 气球qì qiú气球
bicicleta 自行车zì xíng chē自行车
bote 小船xiǎo chuán小船
bus 公车gōng chē公车
teleférico 缆车lǎn chē缆车
canoa 独木舟dú mù zhōu独木舟
coche 汽车qì chē汽车
carruaje 马车mǎ chē马车
carreta 手推车shǒu tuī chē手推车
catamarán 双体船shuāng tǐ chuán双体船
ascensor 电梯diàn tī电梯
escalera mecánica 电动扶梯diàn dòng fú tī电动扶梯
ferry 游轮yóu lún游轮
planeador 滑翔机huá xiáng jī滑翔机
helicóptero 直升机zhí shēng jī直升机
aerodeslizador 气垫船qì diàn chuán气垫船
jet ski 喷气式滑雪板pēn qì shì huá xuě bǎn喷气式滑雪板
motocicleta 摩托车mó tuō chē摩托车
cochecito 婴儿车yīng ér chē婴儿车
scooter 小轮摩托车xiǎo lún mó tuō chē小轮摩托车
barco 轮船lún chuán轮船
submarino 潜艇qián tǐng潜艇
taxi 出租车chū zū chē出租车
tren 火车huǒ chē火车
tranvía 电车diàn chē电车
transporte 运输yùn shū运输
camión 卡车kǎ chē卡车
silla de ruedas 轮椅lún yǐ轮椅
yate 游艇yóu tǐng游艇
balsa 木排mùpái木排

Aprenda esto con
Flash cardsJuego del AhorcadoSopa de LetrasMemory