Lexis Rex Home
Lexis Rex Home


Polish Word of the Day

brat

brat
brother


Definitions

Polish > English
brat
     1. n. brother
           Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mark 1:16:
             A przechadzając się nad Morzem Galilejskim, zobaczył Szymona i Andrzeja, jego brata, zarzucających sieć w morze; byli bowiem rybakami.
     2. n. :: As Jesus was strolling beside the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea; they were fishermen

Review Previous Words

Learn
Flash Cards
Hangman
Word Search



Subscribe to Word of the Day
Email: